การตรวจดูอาการด้วยตนเอง โดยการใช้แผนภูมิ

———-เมื่อท่านอ่านเนื้อหารายละเอียดที่สำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคปวดหลัง (โรคปวดกล้ามเนื้อหลัง) กันไปแล้ว  หลายคนอาจจะยังงงๆ จับประเด็นหรือจำเรื่องราวต่างๆ ได้ไม่หมด  ก็ไม่ต้องกังวล

———-ลองทำความเข้าใจกับแผนภูมิการตรวจดูอาการด้วยตนเองนี้ดูอีกครั้ง  เหมือนเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้อ่านมาแล้วในตอนต้น  จะทำให้เข้าใจและเห็นภาพของโรคนี้ได้ดีขึ้น

วิธีการตรวจ

·     แผนภูมิจะเริ่มด้วยชื่อโรค  และอาการของโรคโดยทั่วไป

·     ตามด้วยกรอบคำถามเกี่ยวกับอาการอื่นๆ ที่อาจพบร่วมด้วย  ให้เริ่มอ่านจากกรอบที่ 1 ก่อน

·     ถ้ามีอาการหนึ่งอาการใด  หรือหลายอาการเหมือนในกรอบคำถาม (ข้อที่ 1) ร่วมด้วย  ก็ให้ไล่ไปตามลูกศรที่เขียนว่า ‘มี’

·     แต่ถ้าไม่มีอาการดังกล่าวร่วมด้วย  ก็ให้ไล่ลงไปตามลูกศร ‘ไม่มี’ ซึ่งที่ปลายลูกศรจะมีกรอบคำถามชุดใหม่ (คำถามข้อที่ 2) หรือคำวินิจฉัยและคำสั่งการต่างๆ  ตัวอย่างเช่น  ให้ตรวจเท้าดูว่าบวมหรือไม่  เป็นต้น (โปรดอ่านอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วไล่ไปตามลูกศรอย่างช้าๆ)

·     แล้วท่านจะได้คำตอบว่าถ้ามีอาการดังที่ระบุไว้ในกรอบคำถาม (ข้อที่ 2) ก็น่าจะหรืออาจจะเป็นโรคอะไรบ้าง  และควรทำการรักษาอย่างไร

·     แต่ถ้าไม่มีอาการอะไรเลยตามกรอบคำถาม (ข้อที่ 2) ก็ให้ดูว่าจะมีอาการอื่น (ในกรอบคำถามถัดไปคือ ข้อที่ 3) ร่วมด้วยอีกหรือไม่  ไล่คำถามไปเรื่อยๆ จนพบคำตอบ

·     ในบางกรณี  เมื่อไล่ตามลูกศรไปจนถึงกรอบคำถามสุดท้ายแล้ว  ก็ไม่พบว่ามีอาการอื่นใดร่วมด้วยเลย (คือมีอาการสำคัญของโรค  แต่ไม่มีอาการอื่นๆ ประกอบ  ทางการแพทย์เรียกว่า อาการไม่ชัดเจน) ก็จะมีคำตอบหรือคำแนะนำว่าผู้ป่วยควรจะทำอย่างไรต่อไป

(คลิกที่รูปภาพ  เพื่อตรวจดูอาการปวดหลัง)

การตรวจดูอาการปวดหลังด้วยตนเอง  โดยการใช้แผนภูมิ การตรวจดูอาการปวดหลังด้วยตนเอง  โดยการใช้แผนภูมิ การตรวจดูอาการปวดหลังด้วยตนเอง  โดยการใช้แผนภูมิ

About author