ทำไมจึงปวดหลัง

ทำไมจึงปวดหลัง

สามารถกล่าวได้ว่าอาการปวดหลังที่เกิดขึ้น มีสาเหตุจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อสันหลัง ข้อ กระดูก และเนื้อเยื่ออ่อนรอบกระดูกสันหลัง ในบริเวณนี้มีปลายประสาทอยู่มากและเส้นประสาทเองก็อาจถูกกดทับ หรือถูกดึงรั้งก่อให้เกิดอาการปวดประสาทตามมา ไขสันอันเป็นประสาทส่วนกลางที่อยู่ในกระดูกถูกกระทบกระเทือนโดยความผิดรูปของกระดูกหรืออาการบาดเจ็บของกระดูก แต่กระนั้นก็ตามอาการปวดหลังส่วนหนึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจากหลังโดยตรงอาการปวดหลังเป็นอาการกว้างมากอาจจะเป็นหนึ่งในอาการของโรคหัวใจ โรคของหลอดเลือดแดงใหญ่ ของปอด ของอวัยวะในท้องและของอวัยวะในช่องท้องน้อยด้วย นอกจากนี้อาการทางประสาทเช่น ความกังวล อาการซึมเศร้า ยังอาจทำให้เกิดอาการปวดหลัง หรือบางครั้งก็ทำให้อาการปวดหลังที่มีสาเหตุจากข้างต้นที่กล่าวมาเป็นหนักขึ้นกว่าเดิม

อาการปวดไม่ใช่ความรู้สึกจากสัมผัสทั้งห้า เช่น การเห็น การได้ยิน กลิ่น รสชาติอาหาร และสัมผัส แต่ความปวดเป็นความรู้สึกที่ปรุงแต่งได้ง่าย กลไกความรู้สึกปวดนั้น สลับซับซ้อน ไม่ว่าจะเกิดจาก การถูกกระทบกระแทกหรือเกิดเพราะมีสารเคมีใดๆมากระตุ้นก็ตาม แต่บางครั้งระดับฮอร์โมนในร่างกายและความกังวล ความกลัว ความหวาดระแวงก็ทำให้มีอาการปวดมากกว่าที่ควรจะเป็น สาเหตุนี้ทำให้บางคนสามารถทนกับระดับความเจ็บปวดได้มากกว่าในขณะที่บางคนไม่สามารถทนความเจ็บปวดได้เลย ยกตัวอย่างเช่น คนที่ปวดหลัง อยู่แล้ว และคิดว่าตัวเองต้องเป็นมะเร็งแน่ๆเลย คนๆ นี้จะมีอาการ ปวดหลังมากกว่าที่ควรจะเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากความไม่รู้และความกลัว แต่ถ้าเขารู้ว่าอาการปวดหลังของเขาเกิดขึ้นเพราะหลังยอกจากการหกล้ม อาการปวดก็จะน้อยกว่า อย่างไรเสีย ใครก็ตามที่มีอาการปวดหลัง ต้องถือว่าอาการปวดต้องมีสาเหตุต้องหาสาเหตุให้พบ จะได้รักษาให้ถูกต้อง

ทำไมจึงปวดหลัง

ทำไมจึงปวดหลัง

About author