ที่มาของอาการปวดหลัง

——–บรรพบุรุษของคนเราเป็นสัตว์ที่เดินสี่ขา แน่นอนแนวกระดูกสันหลังอยู่ในแนวนอน กระดูกสันหลังจึงรับน้ำหนักไม่มากนัก แต่เมื่อมนุษย์วานรเริ่มยืดตัวตรงแนวกระดูกสันหลังเปลี่ยนไปอยู่แนวตั้งแต่กระนั้นก็ตาม กระดูกสันหลังมนุษย์วานรก็ยังมีลักษณะโค้งน้อยๆ เมื่อคนเราเริ่มยืนตัวตรงเต็มที่ กระดูกแนวกลางลำตัว จึงต้องรับน้ำหนักมากขึ้นและเพื่อผ่อนเบาแรงกดดันของน้ำหนักตัว  กระดูกสันหลังของคนจึงโค้งเป็นรูปตัว S แม้วิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์มนุษย์ดังกล่าวค่อยๆ

เปลี่ยนแปลงมากกว่าล้านปีแล้ว แต่อาจกล่าวได้ว่าพัฒนาการของหลังที่เปลี่ยนจากสัตว์สี่เท้ามาเป็นคนยืนสองขา ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่หลังของเราต้องรับน้ำหนักของศีรษะตลอดเวลา และจุดอ่อนของหลังดูเหมือนจะอยู่ที่กระดูกสันหลังส่วนเอว ซึ่งไม่มีกระดูกซี่โครงมาช่วยแบ่งเบารับน้ำหนักแบบกระดูกส่วนอก ดังนั้นอาการปวดหลังตรงบั้นเอวหรือที่เรียกกันว่า ปวดหลังส่วนล่าง จึงเป็นอาการประจำเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติโดยเฉพาะ สัตว์อย่างหมา แมว มันคงไม่ทรมานจากอาการปวดหลังบั้นเอวแบบเรา

ส่วนใหญ่อาการปวดหลังหายได้เอง

——–เป็นอันว่า คนเราทุกคนจะต้องเคยปวดหลังกันมาบ้างแล้ว ต่างกันตรงที่ปวดมากหรือปวดน้อยเท่านั้นเอง ก่อนอื่นควรรู้ไว้ก่อนว่าอาการปวดหลังส่วนใหญ่เป็นอาการไม่ร้ายแรง เป็นเพียงอาการเคล็ดขัดยอกของกล้ามเนื้อหลัง หรือบางครั้งเป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่อาการปวดหลังกลายเป็นเรื่องใหญ่โต กล่าวกันว่า อาการปวดหลัง 75% จะหายไปได้เองภายใน 1 สัปดาห์ ที่เหลืออาการปวดหลังจะหายไปเอง 90% ภายใน 1 เดือน

About author