มารู้จักกับกล้ามเนื้อสันหลังกัน

มารู้จักกับกล้ามเนื้อสันหลังกัน

———-ถัดจากกระดูกสันหลังออกมาเป็นกล้ามเนื้อสันหลังที่เกาะเป็นแนวยาวตลอดสันหลัง กล้ามเนื้อกลุ่มนี้จะทำหน้าที่ป้องกันกระดูกสันหลังและไขสันหลังอีกทอดหนึ่ง เนื่องจากเราพบบ่อยๆ ว่า เมื่อใดก็ตามที่กระดูกสันหลังเกิดอาการบาดเจ็บ กล้ามเนื้อที่อยู่ข้างๆ กระดูกสันหลังกลุ่มนี้จะเกร็งตัวคล้ายกับจะดามส่วนที่บาดเจ็บเอาไว้ แล้วนี่เองที่ทำให้รู้สึกปวดหลัง หรือหลังแข็ง

———-จะว่าอาการปวดหลังนั่นแหละมีประโยชน์ ทำให้เราไม่กล้าเคลื่อนไหว อย่างก้ม เงย เอี้ยวตัว หรือบิดตัวมากนักเพราะหากไม่มีกล้ามเนื้อเกร็งตัวรับเอาไว้ การเคลื่อนไหวที่มากเกินไปจะทำให้กระดูกสันหลังที่เป็นข้อๆ บิดเบียดเส้นประสาทที่มุดออกมาจากรูกระดูกได้ง่ายขึ้น หรือถ้ามีกระดูกแตกหรือร้าวอยู่ก่อนอาจจะบาดส่วนนิ่มของไขสันหลังกับเส้นประสาทให้เกิดอาการบาดเจ็บหนักข้อขึ้นไปอีกถึงขั้น กล้ามเนื้อ แขนขา ลีบหรืออัมพาต

———-สำหรับหน้าที่ของกล้ามเนื้อนอกจากจะช่วยพยุงกระดูกเส้นหลังแล้วมันยังทำหน้าที่ตรงข้ามกับกล้ามเนื้ออีกชุดหนึ่งซึ่งอยู่ทางด้านตรงข้ามกับตัวมัน เช่นกล้ามเนื้อหน้าท้องเอาไว้ดึงตัวลุกขึ้น ในขณะที่กล้ามเนื้อหลังจะต้องทำงานมากกว่าในขณะที่เราเปลี่ยนท่าเป็นนอนราบ หรือแอ่นหลัง ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ตรงข้ามกับการลุกนั่งอย่างนี้เป็นต้น

About author