สาเหตุของอาการปวดหลัง : ท่าร่างกายผิดไปจากธรรมชาติ

สาเหตุของอาการปวดหลัง : ท่าร่างกายผิดไปจากธรรมชาติ

ท่าที่ถือว่าเป็นธรรมชาติของหลัง คือ ท่าที่เรายืนตรงยืดหลังตรงแบะไหล่ออกจากกัน  อันเป็นท่ายืนผึ่งผายแบบทหาร หากเราสามารถรักษาหลังของเราให้อยู่ในท่าทีได้ตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องที่ดีที่สุด เพราะจะไม่มีโรคปวดหลังมารบกวน แต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้ยืนยามเป็นทหารเฝ้าประตูวัง  ดังนั้นอาการปวดหลังส่วนใหญ่จึงมีสาเหตุมาจากท่าของร่างกายในชีวิตประจำวันที่บิดเบี้ยว อันสร้างความกดดันให้กับหลังของเราดังนี้

ท่าจำเป็นสำหรับงานอาชีพ การก้มๆ เงยๆ ทำงาน การเอี้ยวตัวทำงาน เช่น หมอฟันที่ต้องทำงานในช่องแคบๆ แม้เก้าอี้ทำฟันจะอำนวยความสะดวกให้มากแล้วก็ตาม ท่าถนัดที่ใช้ในการทำงานของตัวหมอฟันเองก็มีส่วนทำให้ปวดหลังหรือไม่ปวดหลัง การแบกของหนักหรือการยกของจากพื้นโดยใช้หลังดึงน้ำหนักขึ้นมาอย่างเต็มที่ การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

การรับน้ำหนักของหลังที่มากเกินไปจะทำให้กล้ามเนื้อที่ขึงตั้งแต่คอถึงกระดูกเชิงกรานเกร็งตัว บีบให้ข้อกระดูกสันหลังเคลื่อนไปบดกัน เกิดอาการบวมอักเสบบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนโดยรอบ ทำให้เกิดอาการปวดหลัง อาการปวดหลังเช่นนี้จะหายไปได้มากหากได้พัก แต่ส่วนมากคนที่ปวดหลังเป็นประจำมักจะทำแบบเดียวกันซ้ำซากทุกๆ วัน เช่น กรรมกรแบกของหนัก ชาวนาก้มลงดำนา หรือท่านั่งที่ทำงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อหลังซ้ำซากทำให้เกิดอาการปวดหลังเรื้อรัง และดูเหมือนกับว่ารักษาไม่หาย

วิธีแก้ต้องแก้ตรงนี้ด้วย เช่น หากการทำงานต้องก้มๆ เงยๆ ก็จัดท่าเสียใหม่ เช่น คุกเข่าทำงานได้ไหม จะได้ไม่ต้องทรมานหลังมากจนเกินไป ถ้าต้องยกของหนักเพียงลำพังก็หาคนมาช่วยผ่อนเบาภาระของกล้ามเนื้อหลังอีกคนได้ไหม

อาการปวดหลัง

อาการปวดหลัง

About author