สาเหตุของอาการปวดหลัง : แนวกระดูกสันหลังผิดรูป

สาเหตุของอาการปวดหลัง : แนวกระดูกสันหลังผิดรูป

คนบางคนมีกระดูกคดงอ เวลาถอดเสื้อแล้วให้ยืนตัวตรงจะเห็นชัดเจนว่าแนวของกระดูกสันหลังไม่ได้อยู่ในแนวตรงกลางหลังตรงๆบางทีคดงอเป็นงูเลื้อย ซึ่งความผิดปกตินี้บางครั้งเป็นมาตั้งแต่ยังเด็กหรือกระทั่งเป็นมาแต่กำเนิด ในรายเช่นนี้กระดูกสันหลังไม่สามารถทำหน้าที่พยุงหลังได้ดี จึงปวดหลังได้ง่ายกว่าคนทั่วไป

ในรายของคนท้องก็เช่นเดียวกัน เมื่อทารกในครรภ์โตขึ้น ผู้หญิงท้องต้องแอ่นตัวรับน้ำหนักของเด็ก ทำให้กระดูกสันหลังแอ่นผิดไปจากลักษณะทางกายวิภาคแต่เดิม ดังนั้นผู้หญิงท้องจึงปวดหลังทุกคน

วิธีแก้ก็คือ หญิงตั้งครรภ์จะต้องรู้ตัวและคอยปรับท่าของตนเสมอ ให้สังเกตว่าท่ายืนขณะตั้งครรภ์ มีหลังส่วนล่างแอ่น ส่วนคอแอ่น ในขณะที่บริเวรสะบักโค้งค่อม การปรับท่า คือ ต้องพยายามยืนแขม่วท้อง ขมิบก้นหรือสะโพก แบะไหล่ออกไปให้มากที่สุด ให้ทดสอบตัวเองหน้ากระจกทุกวันแล้วหาท่าที่ถูกต้องให้กระดูกสันหลังอยู่ในท่าตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้จะบรรเทาอาการปวดหลังไปได้เอง

นอกจากนี้หากท้องแล้วปวดหลัง การนวดคลึงอาจจะพอช่วยได้ท่านอนที่ถูกสุขลักษณะก็บรรเทาอาการปวดได้บ้าง สำหรับบางคนคลอดแล้วก็ยังมีอาการซึ่งใช้วิธีทางธรรมชาติบำบัดช่วยรักษาได้

สาเหตุของอาการปวดหลัง

สาเหตุของอาการปวดหลัง

About author