Archive

อาการปวดหลัง โรคปวดหลัง วิธีการรักษา สาเหตุโรคปวดหลัง

รู้ได้อย่างไรว่าไม่ได้เป็นโรคอื่น

———-สังเกตได้ง่ายๆ ว่าโรคปวดกล้ามเนื้อหลังจะมีอาการปวดตรงบริเวณแนวกลางหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงกระเบนเหน็บ เวลาไอ จาม เอี้ยวตัวหรือบิดตัว อาจทำให้รู้สึกปวดมากขึ้น การนวดคลึงหรือกดเบาๆ จำทำให้รู้สึกสบายขึ้น ———-อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่มีอาการปวดหลัง ควรนึกถึงสาเหตุอื่นๆ ด้วย เช่น ———-กระดูกสันหลังเสื่อม โรคนี้ผู้ป่วยจะมีอาการปวดตรงแนวกลางหลังในลักษณะเดียวกัน แต่มักจะเป็นเรื้อรัง และพบมากในคนสูงอายุ บางครั้งอาจพบมีอาการปวดขัดในข้อเข่าหรือข้อสะโพกร่วมด้วย กระดูกสันหลังเสื่อมเป็นภาวะที่ไม่มีอันตรายร้ายแรง แต่อาการจะเป็นเรื้อรังไม่หายขาด การรักษาจึงทำได้เพียงให้ยาบรรเทาปวดเป็นครั้งคราว หรือเมื่อมีอาการ ———-รากประสาทถูกกดทับ (Sciatica) ภาวะนี้อาจเกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลัง (ซึ่งเป็นกระดูกอ่อนที่คั่นอยู่ระหว่างข้อกระดูกสันหลัง) งอกหรือเลื่อนไหลลงไปทับรากประสาทสันหลังที่ไปเลี้ยงขาหรือโพรงกระดูกสันหลังแคบในคนสูงอายุ เกิดการกดทับรากประสาทขาในทำนองเดียวกัน ทั้ง 2

อาการปวดหลัง โรคปวดหลัง วิธีการรักษา สาเหตุโรคปวดหลัง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับปวดหลัง (โรคปวดกล้ามเนื้อหลัง)

         แผ่นหลังของคนเราประกอบด้วยกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อ  ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวน้อยกว่าแขนขา  ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในท่านั่ง  ท่ายืน  ท่ายกของ  หรือขณะทำงานอะไรอยู่ก็ตามจะต้องระมัดระวังให้แผ่นหลังตั้งฉากกับพื้นอยู่เสมอ  แม้กระทั่งในท่านอน  ก็ต้องนอนในท่าที่แผ่นหลังอยู่ในแนวตรง          หากมีอิริยาบถผิดท่า  เช่น นั่งหรือยืนหลังคดงอ ก้มตัวลงยกของ แบกของ หรือยกของหนัก นอนที่นอนนุ่มเกินไป หรือนอนในท่าหลังคดงอ หรือใส่รองเท้าส้นสูงเกินไป เป็นต้น  จะทำให้เกิดแรงกดที่กล้ามเนื้อหลัง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณสันหลังส่วนล่างหรือกระเบนเหน็บ)  ทำให้มีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อในบริเวณนั้น  จึงเกิดอาหารปวดหลังขึ้น