Archive

เมนูสุขภาพ | รวมเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ แบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยากที่นี่!

เมนูมรณะ กับ หมูกระทะ เชื้อแบคทีเรีย สเตรปโตคอคคัส ซูอิส

เป็นที่ทราบกันว่าในหมูดิบมีเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคลัส ซูอิส ซึ่งมีอันตรายทำให้เสียชีวิต หรือหูหนวกตลอดชีวิตได้ โดยระยะตัวของโรคจะอยู่ที่ระยะ 1-3 วัน อาการที่พบได้แก่ มีไข้ คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ เหยื่อหุ้มสมองอักเสบ ข้ออักเสบ ม่านตาอักเสบ ผู้ป่วยอาจสูญเสียการได้ยิน จนถึงขั้นหูหนวกภายหลังที่หายจากอาการป่วยแล้วอาจมีอาการผิดปกติในการทรงตัว บางรายติดเชื้อในกระแสเลือด บางรายอาจมีอาการผื่นขึ้น  หลอดเลือดอักเสบ และอุจจาระร่วง หากรุนแรงจะทำให้เสียชีวิต ส่วนผู้ที่รอดชีวิตอาจมีความพิการหลงเหลือ เช่น หูหนวกทั้ง 2 ข้าง หรือเป็นอัมพาตครึ่งซีก และหากผู้ป่วยได้รับการรักษาช้าอาจทำให้เชื้อแบคทีเรีย ทำลายเหยื่อหุ้มสมอง จนถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยหากไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยจะเสียชีวิตภายใน