Archive

อาการปวดหลัง โรคปวดหลัง วิธีการรักษา สาเหตุโรคปวดหลัง

อาการหลังแข็ง

สำหรับกล้ามเนื้อหลัง ในผู้ชายจะมีกล้ามเนื้อเป็นลำแข็งกว่าในผู้หญิง แผ่นหลังของผู้หญิงจะมีไขมันแทรกอยู่ระหว่างกล้ามเนื้อกับผิวหนัง  ทำให้ดูกลมกลึงมากกว่า แต่ที่แท้กล้ามเนื้อหลังของผู้หญิงจะมีน้อยกว่าผู้ชาย หน้าที่ของกล้ามเนื้อหลัง คือ ทำหน้าที่เคลื่อนตัวไปในทิศทางต่างๆ ดังที่เจ้าตัวต้องการ หากกล้ามเนื้อหลังเกร็งตัวขึ้นมาเมื่อใดจะทำให้เจ้าตัวรู้สึกปวดหลัง ถ้ากดบริเวณกล้ามเนื้อสองข้างกระดูกสันหลังจะรู้สึกเจ็บ แต่อาการเจ็บตรงที่ใดไม่ได้หมายความว่าตำแหน่งของความผิดปกติจะอยู่ที่ตรงนั้น สาเหตุของอาการเจ็บปวดอาจจะอยู่ห่างออกไป ยกตัวอย่างเช่น  อาการปวดหลังที่มีพร้อมกับประจำเดือน แสดงว่าสาเหตุอยู่ไกลถึงในช่องเชิงกราน