Archive

อาการปวดหลัง โรคปวดหลัง วิธีการรักษา สาเหตุโรคปวดหลัง

สาเหตุของอาการปวดหลัง : ท่าร่างกายผิดไปจากธรรมชาติ

ท่าที่ถือว่าเป็นธรรมชาติของหลัง คือ ท่าที่เรายืนตรงยืดหลังตรงแบะไหล่ออกจากกัน  อันเป็นท่ายืนผึ่งผายแบบทหาร หากเราสามารถรักษาหลังของเราให้อยู่ในท่าทีได้ตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องที่ดีที่สุด เพราะจะไม่มีโรคปวดหลังมารบกวน แต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้ยืนยามเป็นทหารเฝ้าประตูวัง  ดังนั้นอาการปวดหลังส่วนใหญ่จึงมีสาเหตุมาจากท่าของร่างกายในชีวิตประจำวันที่บิดเบี้ยว อันสร้างความกดดันให้กับหลังของเราดังนี้ ท่าจำเป็นสำหรับงานอาชีพ การก้มๆ เงยๆ ทำงาน การเอี้ยวตัวทำงาน เช่น หมอฟันที่ต้องทำงานในช่องแคบๆ แม้เก้าอี้ทำฟันจะอำนวยความสะดวกให้มากแล้วก็ตาม ท่าถนัดที่ใช้ในการทำงานของตัวหมอฟันเองก็มีส่วนทำให้ปวดหลังหรือไม่ปวดหลัง การแบกของหนักหรือการยกของจากพื้นโดยใช้หลังดึงน้ำหนักขึ้นมาอย่างเต็มที่ การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ