Archive

อาการปวดหลัง โรคปวดหลัง วิธีการรักษา สาเหตุโรคปวดหลัง

อาการปวดหลัง : สาเหตุจากที่นอน

การนอนมีความสำคัญต่อสุขภาพหลังมากที่สุด เวลาเรานอนหลับและหลับสนิท ความไม่รู้สึกตัวจะทำให้เราต้องอยู่ในท่าเดียวเป็นเวลานาน หากแนวกระดูกสันหลังเวลานอนของเราผิดธรรมชาติไปนั่นคือสาเหตุของการปวดหลัง ที่นอนที่นิ่มมาก เวลานอนแล้วตัวยวบลงไปทั้งตัว ทำให้กระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อหลังอยู่ในท่าคล่อมทั้งคืน ดังนั้นควรสำรวจเตียงนอนเสียด้วย ที่สปริงที่เก่าแล้วมักจะยวบตัวลงไปมากเกิน ที่นอนนุ่นที่เก่าแล้วก็เช่นเดียวกันมักจะบุบลงไปตรงกลางเป็นแอ่ง เวลานอนหลังจะเสียรูปไปจากธรรมชาติ ลองเอามือลูบตั้งแต่หัวที่นอนมาทางปลายเท้า ถ้าพบว่าตรงกลางเป็นแอ่ง แสดงว่าถึงเวลาเปลี่ยนที่นอนได้แล้ว สำหรับที่นอนฟองน้ำจะยวบตัวได้ง่ายกว่ามาก ไม่ค่อยเหมาะกับสุขภาพหลัง