Archive

อาการปวดหลัง โรคปวดหลัง วิธีการรักษา สาเหตุโรคปวดหลัง

สาเหตุของอาการปวดหลัง : แนวกระดูกสันหลังผิดรูป

คนบางคนมีกระดูกคดงอ เวลาถอดเสื้อแล้วให้ยืนตัวตรงจะเห็นชัดเจนว่าแนวของกระดูกสันหลังไม่ได้อยู่ในแนวตรงกลางหลังตรงๆบางทีคดงอเป็นงูเลื้อย ซึ่งความผิดปกตินี้บางครั้งเป็นมาตั้งแต่ยังเด็กหรือกระทั่งเป็นมาแต่กำเนิด ในรายเช่นนี้กระดูกสันหลังไม่สามารถทำหน้าที่พยุงหลังได้ดี จึงปวดหลังได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ในรายของคนท้องก็เช่นเดียวกัน เมื่อทารกในครรภ์โตขึ้น ผู้หญิงท้องต้องแอ่นตัวรับน้ำหนักของเด็ก ทำให้กระดูกสันหลังแอ่นผิดไปจากลักษณะทางกายวิภาคแต่เดิม ดังนั้นผู้หญิงท้องจึงปวดหลังทุกคน