Archive

อาการปวดหลัง โรคปวดหลัง วิธีการรักษา สาเหตุโรคปวดหลัง

หลีกเลี่ยงอาการปวดหลัง จากการนั่งทำงาน สวมรองเท้า ย่อเข่ายกของ

หากคุณนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน ให้แน่ใจว่าคุณนั่งหลังตรงและให้ขาทั้งสองวางบนที่วางเท้าของเก้าอี้เหนือพื้นเล็กน้อย หรือใช้สิ่งของอื่นๆ วางเท้า อย่านั่งเป็นเวลานานๆ ให้ลุกขึ้นและเดินไปรอบๆ ที่ทำงานหรือพักเบรกด้วยการเดินออกไปข้างนอกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง