Archive

บทความสุขภาพ | รวมความรู้สุขภาพต่างๆ ที่น่าสนใจ

โรคปวดหัว อาการปวดศีรษะ สาเหตุและวิธีการรักษา เบื้องต้น

หัวหรือศีรษะถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพราะเป็นส่วนที่บรรจุสมอง ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการของร่างกาย ดังนั้นเราจะต้องดูแลเอาใจใส่บริเวณหัวหรือว่าศีรษะเป็นอย่างดี อาการปวดศีรษะนั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นบ่อย ซึ่งอาจจะมาเดี่ยวๆ หรือมากับโรคต่างๆ เช่นโรคหวัดก็เป็นได้ สาเหตุองอาการปวดหัวก็มีหลายชนิด ซึ่งยกตัวอย่างสาเหตุของอาการปวดหัวเอาไว้ดังต่อไปนี้