8 วิธีดูแลสุขภาพจิต เพื่อจิตใจที่ดีและสุขภาพแข็งแรง

8 วิธีดูแลสุขภาพจิต เพื่อจิตใจที่ดีและสุขภาพแข็งแรง

เราสามารถต่อสู้กับความเจ็บป่วยทางจิตใจด้วยตัวของเราได้ อย่างไร วิธีต่อไปนี้ช่วยได้

  1. รู้จักกการสื่อสาร การแสดงความรู้สึกในทางที่ไม่ก้าวร้าว ไม่ต่อต้านเป็นหนทางที่ใช้กับคนสำคัญในชีวิตคุณ รวมถึงคอบครัวเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน อย่ารอให้เกิดความกดดันและความโกธรสุดขีด จัดการกับความโกธรหรืออารมณ์ไม่ดีเสียก่อนที่จะเป็นเหตุให้คุณเครียด
  2. ให้เวลากับตัวเอง อยู่คนเดียวทุกวันเพียงแค่ 10 นาทีในห้องน้ำหรือเดินสัก 20 นาที หรือออกกำลังกายในโรงยิม ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เช่น การทำสมาธิ การฟังเสียงเพลงเบาๆ หรือเพียงแค่มีความสุขกัลบธรรมชาติรอบตัว
  3. อย่าพยายามรักษาผลประโยชน์จากคนอื่นให้ได้มากที่สุดการมองหาสิ่งที่สำคัญต่อสุขภาพจิตมีความสำคัญมากกว่าสิ่งภายนอก เช่น การแบ่งเวลาให้แก่คนที่รัก มีความสุขกับการดูพระอาทิตย์ตกหรือนอนอาบแดด หางานที่คุณรักและทำด้วยหัวใจที่มีความสุข
  4. สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนที่คุณไว้วางใจ คนที่คุณแบ่งปันความคิดเห็น ความสุขและความเศร้า  จำไว้ว่ารู้จักให้พอๆ กับรู้จักรับ
  5. หลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต้อสุขภาพจิตที่ทำให้คุณรู้สึกเศร้า หรือท้อแท้ ไม่ว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไร ให้ออกมาจากสถานการณ์นี้
  6. ทำกิจกรรมทางร่างกายทุกๆ วันไม่ว่าจะเป็นการทำสวน การล้างรถ เดินหรือออกกำลังกาย การศึกษา๙ให้เห็นว่าการออกกำลังนั้นช่วยปล่อยสารเอ้นเดอร์ฟินในร่างกายเพื่อทำให้รู้สึกดี
  7. แบ่งปันชีวิตร่วมกับคนที่คุรรัก
  8. จริงใจกับตัวเอง

8 วิธีดูแลสุขภาพจิต เพื่อจิตใจที่ดีและสุขภาพแข็งแรง

8 วิธีดูแลสุขภาพจิต เพื่อจิตใจที่ดีและสุขภาพแข็งแรง

8 วิธีดูแลสุขภาพจิต เพื่อจิตใจที่ดีและสุขภาพแข็งแรง

About author