Tag "งูกัด รักษาเบื้องต้น"

บทความสุขภาพ | รวมความรู้สุขภาพต่างๆ ที่น่าสนใจ

วิธีป้องกันและวิธีรักษาเมื่อถูกงูกัด

วิธีป้องกันและวิธีรักษาเมื่อถูกงูกัด –          พยายามให้เหยื่อที่ถูงูกัดสงบและนิ่ง –          พยายามให้บริเวณรอยกัดนั้นต่ำกว่าระดับหัวใจ เพื่อป้องกันพิษงูแล่นเข้าสู่หัวใจ –          ล้างมือให้สะอาดหรือใส่ถุงมือยางก่อนสัมผัสบริเวณแผลงูกัด –          หากรอยกัดไม่ทำให้สูญเสียเลือด ให้ทำความสะอาดแผลให้ดีด้วยสบู่อ่อนและน้ำ ใช้ก้านสำลีหรือจะใช้วัตถุอื่นๆ ที่ไม่เป็นนทำความสะอาดแผลให้แห้ง –          หากรอยกัดทำให้เสียเลือด ให้หยุดเลือดด้วยการกดตรงแผลด้วยผ้าแห้งสะอาดตจนกว่าเลือดจะหยุดไหล