Tag "อาการปวดหลังในผู้สูงอายุ"

อาการปวดหลัง โรคปวดหลัง วิธีการรักษา สาเหตุโรคปวดหลัง

อาการปวดหลังในผู้สูงอายุ

เมื่อเราอายุมากขึ้นกระดูกอ่อนและเส้นเอ็นจะมีความยืดหยุ่นน้อยลง ซึ่งเป็นกับทุกข้อ สำหรับกระดูกสันหลังก็ไม่เว้น อาการนี้ คือ อาการเสื่อมของกระดูกสันหลัง ในบางรายก็เกิดขึ้นเร็วมากคือ อายุเพียง 40 ปี แต่บางคนก็เกิดช้ากว่า ที่เป็นดังนี้ก็เพราะกระดูกเริ่มบางตัวเนื่องจากฮอร์โมนเพสลดลงและการดูดซึมแคลเชียมเข้าไปได้น้อยกว่าปกติ เมื่อร่างกายจำเป็นต้องใช้แคลเชียมจึงไปละลายจากกระดูกออกมาใช้